MANDARINA NAŠA SVAGDAŠNJA – ČETVRTI DIO

WhatsApp Image 2019-10-30 at 16.07.45

Kako u Smarteru sustavno pratimo sve što se događa u vezi s neretvanskom mandarinom, ovih dana uočili smo jednu hvale vrijednu i inovativnu ideju, koju jedan od proizvođača mandarine razvija već više godina.

Naime, on je brendirao svoju mandarinu i proizvode na bazi mandarine, koje priprema u vlastitoj proizvodnji. Njegova strategija nastupa na tržištu bila je, od samih početaka, direktan odnos s kupcem te sam razvija vlastitu prodaju i svoje mandarine dostavlja temeljem narudžbe krajnjih kupaca.

Na ovaj način, kako on objašnjava, optimalizira prodaju, i za kupca, i za sebe kao proizvođača. Naime, kupac dobiva tek ubranu, svježu mandarinu, a on veću cijenu, čime optimalizira svoju zaradu.

Nadalje, mandarine koje ne prodaje svježe, prerađuje u niz interesantnih proizvoda, priređenih prema tradicionalnim domaćim opuzenskim recepturama. Tako je poznata marmelada od mandarine pod brendom Mandarinet, koja je dobila nagradu na sajmu Great Taste Awards 2019 u Londonu. 

No, poduzetnički duh ovog proizvođača nije ovdje zaustavljen te je, koristeći svoj brend Mandarinet, dodao svojoj ponudi niz proizvoda (sokova, rakija, kolača, itd.) na bazi mandarine.

Najnovija inovacija, a koja je nagrađena na natječaju jedne naše velike banke, gdje su dobivena sredstva za ulaganje u opremu kojom će se novi proizvod proizvoditi, predstavlja sušenu mandarinu koja se može koristiti kao sirovina ili gotov proizvod za kolače, smoothije, itd.

Ovaj primjer pokazuje da se inovativnošću i poslovnom hrabrošću može bitno unaprijediti i posao proizvodnje mandarina u dolini Neretve, odnosno da je pravi put k optimalizaciji zarade i kreiranju brenda, proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, temeljenih na tradicionalnim recepturama, što je moguće zaštititi i znakovima zemljopisnog porijekla ili izvornosti.

Već zaštita izvornosti neretvanske mandarine donijet će i ovom projektu novu dodanu vrijednost.

Za proizvođače mandarine u dolini Neretve, ova bi priča imala još veću dodanu vrijednost kada bi se oko nje okupilo više njih, bilo kroz proizvođačku organizaciju, bilo kroz neki drugi oblik udruživanja.

To je sigurno jedan od najboljih načina za rješavanje tržišnih viškova mandarine, ali i način za stvaranje i jačanje brenda neretvanske mandarine.

Za tu namjenu mogla bi se iskoristiti Europska sredstva za promociju poljoprivrednih proizvoda, koje zemlje članice obilato koriste, a Hrvatska ne. Mandarina bi mogla biti jedan od prvih proizvoda koji bi mogao aplicirati za europska sredstva za promociju.

Povezane objave

Leave a comment

Together we are Smarter

SMARTER
info@smarter.hr
Radnička cesta 39
10000 Zagreb, Croatia
+385 1 6132 130