MANIFEST

Mi u SMARTERU smatramo da poljoprivreda može i mora biti jedna od osnovnih gospodarskih grana Republike Hrvatske.

Ovaj stav temeljimo na činjenici da Republika Hrvatska posjeduje sve prirodne potencijale, zemljište, vodu, tradiciju, za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

Za dugoročnu održivost i rast poljoprivredne proizvodnje ključno je postići konsenzus svih dionika u društvu o vrijednosti i značaju koji poljoprivreda ima za razvoj ruralnog prostora.

Vjerujemo da Hrvatska može i mora proizvoditi vlastitu hranu za svoje potrebe. Poljoprivredna proizvodnja trebala bi se temeljiti na visokom stupnju samodostatnosti, te na proizvodnji poljoprivredno – prehrambenih proizvoda za koje imamo komparativne prednosti i koje možemo konkurentno ponuditi na globalnom tržištu.

Vjerujemo da će postizanje samodostatnosti, uz paralelno podizanje konkurentnosti, vratiti Republiku Hrvatsku s liste uvoznika na poziciju izvoznika hrane.

Imamo znanja i stručnost postići ove ciljeve i to:

  • provođenjem temeljite zemljišne reforme
  • jačanjem horizontalne i vertikalne integracije unutar same poljoprivrede te između poljoprivrede i prehrambenog sektora
  • provođenjem regionalizacije poljoprivredne proizvodnje
  • korištenjem znanja i sinergije organizatora poljoprivrednih aktivnosti, bez obzira na njihov oblik
  • jačanjem istraživanja i razvoja u poljoprivredi.

Vjerujemo da ima mjesta i za proizvođače kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, kao i one kojima je poljoprivreda dodatna djelatnost.

Uvjereni smo da se ovi ciljevi i rast mogu postići na način kojim će se poštovati svi etički principi i očuvati okoliš te u skladu s načelima kružne ekonomije.

Hrvatska poljoprivreda ima prostora za podizanje vlastite proizvodnosti, a time i konkurentnosti, a pravilnim usmjeravanjem potpora može se nadoknaditi razlika u dohodovnosti, odnosno proizvodnja usmjeravati u grane poljoprivrede koje će dati veću dodanu vrijednost, osigurati održivost proizvodnje i više doprinijeti ukupnom društvenom bogatstvu, a time i razvoju ruralnog prostora.

Samo konkurentna i održiva poljoprivredna proizvodnja može dugoročno pridonijeti rastu konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije i njenim prednostima na tržištu, jednako lokalnom i globalnom.

Together we are Smarter

SMARTER
info@smarter.hr
Radnička cesta 39
10000 Zagreb, Croatia
+385 1 6132 130