• ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA / DUBINSKA ANALIZA TRŽIŠNIH PODATAKA
   Prikupljanje, analiza i istraživanje svih relevantnih podataka koji utječu ili mogu utjecati na tržišnu poziciju pojedinog subjekta, radi procjene tržišnog potencijala, odnosno izrade strategije nastupa na pojedinim tržištima. Savjetovanje se može odnositi i na pojedine dijelove marketinške strategije, ovisno o potrebama klijenta.
  • STRATEŠKO PLANIRANJE
   Analizom položaja klijenta, dolazi se do procjene mogućih scenarija razvoja i kreira strateški plan koji će omogućiti optimalan rast i razvoj.
  • PREDVIĐANJE KRATKOROČNE I DUGOROČNE POZICIJE NA TRŽIŠTU
   Kratkoročna i dugoročna analiza tržišnih potencijala s posebnim naglaskom na položaju klijenta na odgovarajućem tržištu.
  • ANALIZA IZVEDIVOSTI
   Procjena praktičnosti, isplativosti i izvedivosti ulagačkoga projekta i poslovnog plana klijenata. Procjena smislenosti strategije ili poslovnog plana u okviru financijskih sposobnosti.
  • EKONOMSKI UTJECAJ
   Analiza ekonomskog utjecaja, ispitivanje učinaka događaja na gospodarstvo u određenom području, uključujući provedbu nove politike ili projekta, prisutnost klijenta ili neke djelatnosti.
  • POSLOVNI PLANOVI
   Identificiranje pokazatelja kojima se mjeri napredak, pomoć u oblikovanju vizije, misije, ciljeva, razvijanje strateških i operativnih planova i razrada poslovnih scenarija klijenata uz optimalno korištenje mogućnosti i resursa koji im stoje na raspolaganju.
  • ANALIZA TRŽIŠTA I FINANCIJA
   Dubinska analiza tržišne pozicije klijenta s naglaskom na analizi financijskih učinaka poslovanja uz procjenu dugoročnih tržišnih trendova i savjetovanje o izboru pravilne financijske strategije.
  • DUBINSKO SNIMANJE POSLOVANJA TIJEKOM SPAJANJA I PREUZIMANJA
   Dubinsko snimanje poslovanja pri transakcijama spajanja i preuzimanja, priprema klijenta za cjelokupni proces od utvrđivanja potencijalne sinergije, potrebe restrukturiranja, procjene rizika do strukture kapitala, analize financijskih izvješća te ostalih pokazatelja poslovanja.
  • ANALIZA POLITIKE
   Analiza razvojne politike klijenta s posebnim težištem na analizi potencijala, strateških planova rasta, mogućih scenarija ulaganja, te savjetovanje o izboru optimalnih politika.
  • SAVJETOVANJE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA POTPORE I POTICAJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE (ZPP)
   Mogućnost korištenja potpora ZPP-a te analiza njegova utjecaja na poslovanje gospodarskog subjekta. Vođenje projekta promocije poljoprivrednih proizvoda na temelju EU uredbi ili uz sufinanciranje sredstvima EU (Enjoy it’s from Europe). Osnivanje proizvođačkih organizacija te unapređenje i razvoj postojećih kroz menadžment i strateške smjernice.
Together we are Smarter

SMARTER
info@smarter.hr
Radnička cesta 39
10000 Zagreb, Croatia
+385 1 6132 130