TIM

SMARTER ima stručne i kompetentne ljude s bogatim iskustvom u sektoru.
Iskustvo su stjecali u velikim industrijskim poslovnim sustavima u zemlji i regiji.

Denis Matijević

Denis je sa svojim 25-godišnjim iskustvom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji jedan od pokretača razvoja ovih gospodarskih grana u Hrvatskoj i regiji.

Povezujući poljoprivredne potencijale i implementirajući znanja na području upravljanja, stvorio je liderske kompanije, u Hrvatskoj i regiji, u segmentu svježeg i prerađenog voća i povrća. Utemeljio je i implementirao novu organizacijsku kulturu poslovanja, povezujući sve dionike u procesu poslovanja sa ciljem održivog razvoja i konkurentnosti.

Denis je vlasnik, dioničar i član Nadzornih odbora na više poslovnih pozicija unutar poljoprivredno – prehrambenog sektora.

Njegova vizija potreba povezivanja znanja i praktičnog iskustva na području poljoprivredne i prehrambene industrije, rezultirala je nastankom specijalizirane konzultantske tvrtke SMARTER, čiji je cilj unaprjeđenje ovog sektora.

Njegova izvrsnost u poduzetništvu, rezultat je neumornog rada i ulaganja u sebe. Završio je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku te nakon toga poslijediplomskim studij iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

PODRUČJA STRUČNOSTI:

 • upravljačko savjetovanje
 • poslovne strategije
 • strateški razvoj
 • poslovni planovi
 • poslovno restrukturiranje

Više…

Marina Kresoja

Marina, svojim poslovnim iskustvom stečenim u prodaji, marketingu i organizaciji poslovnih procesa na području poljoprivrede i prehrambene industrije, povezuje gotovo sve rukovodeće procese. Zahvaljujući svakodnevnoj koordinaciji u procesima rukovođenja, specijalizirana je za transformaciju kompanija.

Svakodnevno povezuje različite stručnjake, priprema, provodi i kontrolira projekte, stvarajući tako cjelovit sustav upravljanja koji je ona dodana vrijednost nužna za unaprjeđenje poslovanja i transformaciju poslovnih procesa.

Kontinuirano nadograđuje svoje znanje s naglaskom na organizaciju poslovanja. Završila je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu, a nastavila obrazovanje na poslijediplomskom studiju iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

PODRUČJA STRUČNOSTI:

 • vođenje projekata
 • upravljanje timovima
 • organizacija poslovanja
 • poslovno povezivanje
 • marketing i PR
 • poslovni planovi

Više…

Zvjezdana Blažić

Zvjezdana ima dugogodišnje iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru vezano uz poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Obnašala je vodeće funkcije u nekima od najvećih hrvatskih kompanija prehrambene industrije.

Njeno znanje i iskustvo bili su ključni u procesu prilagodbe svih procedura sa standardima Europske unije u okviru zajedničke poljoprivredne politike u trenutku ulaska Hrvatske u EU. Zvjezdana je kao pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Hrvatske rukovodila tim procesom. Nakon toga pokreće vlastitu tvrtku, kojoj je u fokusu savjetovanje.

Njezine stručne sposobnosti prepoznale su Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka te brojne organizacije za prehranu i poljoprivredu s kojima je surađivala na projektima kao sektorski savjetnik.

Zvjezdana je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a svoje cjeloživotno učenje nastavlja pri Međunarodnoj školi za menadžment te završava korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

PODRUČJA STRUČNOSTI:

 • poslovno restrukturiranje
 • upravljanje krizama
 • analiza utjecaja politika
 • vrednovanje politika
 • poljoprivredna politika
 • ekonomski modeli i prognoze

Više…

Marko Jurčić

Marko ima široko iskustvo u privatnom i javnom sektoru, od bankarskog i konzultantskog sektora u tvrtki koju je sam pokrenuo, do rada u državnim institucijama koje se bave privlačenjem ulaganja, implementacijom ulagačkih projekata te izradom i provedbom strateških akcijskih planova.

Posebno iskustvo stekao je i u javnom sektoru na visokim funkcijama te je savjetovao potpredsjednika Vlade RH za investicije, predsjednicu Republike Hrvatske kao savjetnik za gospodarstvo, dok je nekoliko zadnjih godina bio savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Marko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te trenutno pohađa MBA studij na istom fakultetu. Uz navedeno je pohađao i edukaciju u Japanu (JICA – Economic development, sustainable growth), kao i US IVLP program u SAD-u.

PODRUČJA STRUČNOSTI:

 • implementacija ulagačkih i razvojnih projekata
 • strategija i izvedba stranih ulaganja
 • tržišna analiza
 • razvoj i analiza utjecaja politika
 • tehnička pomoć javnom i privatnom sektoru
 • izvedbene studije i poslovni planovi
 • makroekonomske analize i strateški razvoji

Više…

Together we are Smarter

SMARTER
info@smarter.hr
Radnička cesta 39
10000 Zagreb, Croatia
+385 1 6132 130